Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BIERUNIU

W skład Komendy wchodzą:

1) kierownictwo:
a) Komendant,
b) I Zastępca Komendanta;

2) komórki służby kryminalnej:
a) Wydział Kryminalny;

3) komórki służby prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
b) Wydział Ruchu Drogowego;

4) komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a) Zespół Prezydialny,
b) Zespół Finansów i Zaopatrzenia,
c) Zespół Kadr i Szkolenia,
d) Zespół Łączności i Informatyki,
e) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
f) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych,
g) Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

 

Metryczka

Data publikacji : 01.10.2010
Data modyfikacji : 13.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Bisaga
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Bisaga Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Skrzypczyk
do góry