Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja publiczna

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Bieruniu mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi lub do Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

 

SEKRETARIAT KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

tel.  47 85 272 12
fax 47 85 272 14
e-mail komendant@bierun.ka.policja.gov.pl

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

tel. 47 85 272 60
fax 47 85 272 64
e-mail prewencja@bierun.ka.policja.gov.pl

 

REWIR DZIELNICOWYCH

tel. 47 85 272 30

 

ZESPÓŁ DS. WYKROCZEŃ

tel. 47 85 272 67, 47 85 272 63

 

ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

tel. 47 85 272 68

 

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 47 85 272 32

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

tel.  47 85 272 90
fax 47 85 272 64
e-mail rd@bierun.ka.policja.gov.pl

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

tel. 47 85 272 80
fax 47 85 272 84
e-mail kryminalny@bierun.ka.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

tel.  47 85 272 18
e-mail kadry@bierun.ka.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

tel. 47 85 272 26
47 85 272 20
e-mail finanse@bierun.ka.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

tel. 47 85 272 50

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2008
Data modyfikacji : 27.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Bisaga
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Bisaga Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szewczyk
do góry