Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Wyniki naboru - koordynator Zespołu Prezydialnego

Inspektor w Zespole Prezydialnym

do koordynowania pracy pracowników Zespołu Prezydialnego, prowadzenia składnicy akt, obsługi kancelaryjno – biurowej komórki oraz nadzoru nad pracą kancelaryjno – biurową jednostki- nr ogł.: 58699


INFORMACJA O WYNIKU NABORU SŁUŻBY CYWILNEJ
na stanowisko
Inspektora w Zespole Prezydialnym do koordynowania pracy pracowników Zespołu Prezydialnego, prowadzenia składnicy akt, obsługi kancelaryjno – biurowej komórki oraz nadzoru nad pracą kancelaryjno – biurową jednostki
Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu
ul. Turystyczna 1A, 43-155 Bieruń


ogłoszenie numer: 58699


WYNIK NABORU:
Nabór zakończono

Wyłoniony kandydat: Małgorzata Fryda zam. Osiek

Metryczka

Data publikacji : 19.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Skrzypczyk KPP Bieruń
do góry