Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu.

 

 

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
w Bieruniu

ul. Turystyczna 1a, 43-155 Bieruń

fax 47 85 272 14

e-mail: komendant@bierun.ka.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Skrzypczyk KPP Bieruń
do góry