Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

ROCZNY PLAN KONTROLI

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIERUNIU NA ROK 2013

 

L.p.

TEMAT KONTROLI

TERMIN KONTROLI

RODZAJ KONTROLI

 

NAZWA PODMIOTU KONTROLOWANEGO

 

NADZORUJĄCY REALIZACJĘ

1.

Sposób prowadzenia czynności wyjaśniających   w sprawach o wykroczenia z art. 119 kw oraz 124 kw oraz zasadność wydawania decyzji o odstąpieniu od kierowania wniosków o ukaranie do Sądu z powodu niewykrycia sprawcy wykroczenia

I kwartał

problemowa

Zespół do Spraw Wykroczeń Wydziału Prewencji

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 

2.

Prawidłowość prowadzenia czynności poszukiwawczych oraz rejestrowania osób poszukiwawczych  w  policyjnych bazach danych

 

I kwartał

problemowa

Zespół Operacyjno- Rozpoznawczy Wydziału Kryminalnego

Naczelnik Wydziału Prewencji

 

3.

Prawidłowość prowadzenia czynności w trybie art. 307 kpk poprzedzających wszczęcie postępowań przygotowawczych, które zakończono umorzeniem BCP

 

II kwartał

problemowa

Zespół Dochodzeniowo- Śledczy Wydziału Kryminalnego

Ekspert Wydziału  Prewencji

4.

Zasadność i prawidłowość wymierzania sprawcom kolizji drogowych grzywien w drodze mandatu karnego

 

IV kwartał

problemowa

Ogniwo Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Prewencji

Metryczka

Data publikacji : 21.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Baran
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Bisaga Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Bisaga
do góry