Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Z dniem 1 kwietnia weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. poz. 1243 nr 209 z 2011 r.).

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu realizuje obsługę osób głuchoniemych poprzez pomoc tłumacza języka migowego.
Osoba uprawniona, by skorzystać z tej usługi jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie (np. przez inną osobę), e-mailem, oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej epuap.

Kontakt:
tel. 47 85 272 55
e-mail: komendant@bierun.ka.policja.gov.pl


Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.
Osoba uprawniona (głuchoniema) w celu  komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w jednostce Policji. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182.poz. 1228)

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

- propozycję terminu,

- krótkie określenie sprawy,

- kontakt zwrotny (adres zwrotny), na który zostanie nadesłana informacja, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Dz.U.z 2011r.nr 127,poz.721 z póżn. zm.)

Dodatkowo w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1a od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego dostępnego w trybie dostępu zdalnego online. 

Jednocześnie w celu skontaktowania się z nami prosimy o wybranie najbardziej wygodnej dla Państwa formy kontaktu: tutaj 

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2014
Data modyfikacji : 27.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Cisowski
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Cisowski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szewczyk
do góry