Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Lp.

 

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Gdzie i kiedy jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Zamówień Publicznych

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

2

Zleceń usług i zamówień dostaw

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

3

Decyzji o przyznaniu odszkodowania

 Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

4

 Decyzji o przyznaniu równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

5

 Decyzji o przyznaniu równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

 Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

6

Decyzji o przyznaniu pomocy finansowej

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

7

Asygnat wewnętrznych KPP w Bieruniu 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

8

Kart mieszkaniowych

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

9

Dzienników, dokumentacji i książek ewidencyjnych

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

10

Druków ścisłego zarachowania ZFiZ

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

11

Upoważnień, zleceń, zamówień

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

12

Wydanych materiałów biurowych ZFiZ

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

13

Przepisów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i aktów prawnych ZFiZ

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

14

Uprawnień, zaświadczeń do kierowania pojazdami służbowymi ZFiZ

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

15

Szkoleń kierowców KPP w Bieruniu

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

16

Delegacji

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

17

Wydatków budżetowych

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

18

Wydanych protokołów zdawczo-odbiorczych w zakresie transportu

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

19

Wydanych protokołów zdawczo-odbiorczych w zakresie zaopatrzenia i inwestycji

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

 

Zespół ds. OIN

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Gdzie i kiedy jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr Jawnych Dzienników, Książek Ewidencyjnych i Teczek

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

2

Rejestr Akt Postępowań Sprawdzających

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

3

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

4

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

5

Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu, zawieszeniu i podjęciu postępowań sprawdzających

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

6

Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych przez Krajowy System Informatyczny

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

7

Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w KPP w Bieruniu

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

8

Ewidencja korespondencji jawnej dla Zespołu ds. OIN

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

9

Rejestr Dzienników Ewidencyjnych i Teczek niejawnych

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

10

Rejestr pakowania dokumentów niejawnych

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

11


Dzienniki ewidencyjne niejawne
 

Zespół ds. OIN

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

 

Zespół Prezydialny

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Gdzie i kiedy jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

2

Dziennik Korespondencyjny – Akty Prawne

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

3

Rejestr Przepisów Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

4

Dziennik Podawczy  Wydziału Kryminalnego

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

5

Dziennik Podawczy  Wydziału Prewencji

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

6

Dziennik Podawczy  Wydziału Ruchu Drogowego

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

7

Dziennik Podawczy  Zespołu Kadr i Szkolenia

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

8

Dziennik Podawczy  Zespołu Finansów i Zaopatrzenia

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

9

Dziennik Podawczy  Zespołu Łączności i Informatyki

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

10

Dziennik Podawczy  Zespołu OIN

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

11

Dziennik Podawczy  BHP

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

12

Dziennik korespondencyjny – ARCHIWUM

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

13

Rejestr spisów akt przekazanych- kat B,BE

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

14

Rejestr spisów akt przekazanych -kat A

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

15

Rejestr akt brakowanych -kat BC

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

16

Rejestr udostępnień materiałów ze składnicy akt

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

17

Rejestr Protokołów Brakowania -kat. B,BE

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

18

Rejestr teczek, dzienników i książek – WKT 111

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

19

Rejestr upoważnień do kontroli wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

20

Zeszyt wydanych upoważnień do odbioru i nadawania Poczty Specjalnej – Jawnej

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

21

Dziennik Korespondencyjny Sekretariatu Komendanta

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

22

Dziennik Podawczy Sekretariatu Komendanta

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

23

Ewidencja przyjęć interesantów kierownictwa KPP w Bieruniu

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

24

Rejestr skarg i wniosków

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

25

Rejestr listów i anonimów

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

26

Rejestr postępowań szkodowych

Zespół Prezydialny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

 

Wydział Kryminalny

 

Lp.

 

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Gdzie i kiedy jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

2

Dziennik podawczy

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

3

Dziennik zdarzeń i wyjazdów techników kryminalistyki

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

4

Rejestr śledztw i dochodzeń

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

5

Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

6

Księga dowodów rzeczowych

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

  nie jest publikowany

7

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

8

Dziennik aktów prawnych

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

 Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

9

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

10

Rejestr spraw poszukiwawczych

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

11

Rejestr ujawnionych n/n osób

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

12

Rejestr osób zaginionych

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

13

Rejestr n/n zwłok

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

14

Rejestr sporządzonych kart PRD 5

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

15

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Wydział Kryminalny

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

 

Wydział Prewencji

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Gdzie i kiedy jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Wydział Prewencji KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

2

Dziennik podawczy

Wydział Prewencji KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

3

Książka doręczeń poczty do sądu

Wydział Prewencji KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

4

Książka doręczeń poczty do prokuratury

Wydział Prewencji KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

5

Rejestr aktów prawnych

Wydział Prewencji KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

6

Dziennik ewidencji telegramów

i poczty elektronicznej

Wydział Prewencji KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

7

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Wydział Prewencji KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

8

Rejestr postępowań administracyjnych

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół Zarządzania Kryzysowego

w dniach i godzinach zgodnie z grafikiem służby

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

9

Rejestr poszukiwanych opiekuńczych

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół ds. Nieletnich

w dniach i godzinach zgodnie z grafikiem służby

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

10

Rejestr wokand

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół ds. Wykroczeń

w dniach i godzinach zgodnie z grafikiem służby

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

11

 

Elektroniczny rejestr spraw

o wykroczenia

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół ds. Wykroczeń

w dniach i godzinach zgodnie z grafikiem służby

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

12

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

i dowodów rejestracyjnych

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół Dyżurnych

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

13

Ewidencja zabezpieczonych pojazdów

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół Dyżurnych

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

14

Ewidencja osób wchodzących

do jednostki KPP Bieruń

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół Dyżurnych

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

15

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół Dyżurnych

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

16

Rejestr skarg i wniosków

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół Dyżurnych

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

17

Rejestr ustnych informacji o wpisach ostatecznych i tymczasowych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego udzielonych osobom 18zainteresowanym przez dyżurnych KPP Bieruń

Wydział Prewencji KPP Bieruń

Zespół Dyżurnych

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Gdzie i kiedy jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

2

Dziennik podawczy

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

3

Książka doręczeń poczty do sądu i prokuratury

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

4

Rejestr aktów prawnych

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

5

Dziennik ewidencji telegramów i poczty elektronicznej

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

6

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

7

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

8

System ewidencji wypadków i kolizji

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

w dniach i godzinach zgodnie z grafikiem służby

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

9

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

w dniach i godzinach zgodnie z grafikiem służby

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

10

Rejestr pracy radarowego miernika prędkości

Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń

w dniach i godzinach zgodnie z grafikiem służby

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

 nie jest publikowany

Metryczka

Data publikacji : 21.12.2012
Data modyfikacji : 24.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Bisaga Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Bisaga
do góry